0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Stainless HCR - Barva za nerjaveče jeklo

Šifra: HCR - 16040
Blagovna znamka: Kent
Količina: 567 ml
Visoko temperaturna in korozijsko odporna barva nerjavečega jekla. Vsebuje pigmente – delčke nerjavečega jekla, ki zaščitijo površino, ki je izpostavljena koroziji. Ščiti pred vremenskimi vplivi, sončno svetlobo, oljem in vodo. Barvo HCR lahko nanašamo na širok spekter kovin kot zaščito. Hkrati pa je primerna tudi za obnovitev ali popravek na nerjavečem jeklu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
23,42 €
Cena brez DDV:
19,20 €
Visoko temperaturna in korozijsko odporna barva nerjavečega jekla. Vsebuje pigmente – delčke nerjavečega jekla, ki zaščitijo površino, ki je izpostavljena koroziji. Ščiti pred vremenskimi vplivi, sončno svetlobo, oljem in vodo. Barvo HCR lahko nanašamo na širok spekter kovin kot zaščito. Hkrati pa je primerna tudi za obnovitev ali popravek na nerjavečem jeklu.
 
  • Fleksibilen nanos, ki je UV odporen
  • Kompatibilen z vsemi nerjavečimi jekli serije 300
  • Končni videz je enak originalnemu nerjavečemu jeklu
 
 

Nevarno
Vsebuje: Aceton  

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrisjko uporabo.