0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

KD 400 Easy Straw - Univerzalni sprej

Šifra: KD400 - 86747
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Večnamensko prozorno mazivo, ki ne pušča madežev. Prepoji zarjavele dele, prežene vlago in ščiti proti rji in obrabi.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
8,66 €
Cena brez DDV:
7,10 €
Večnamensko prozorno mazivo, ki ne pušča madežev. Prepoji zarjavele dele, prežene vlago in ščiti proti rji in obrabi. Uporablja se lahko na različnih vrstah površine, kot je kovina, plastika, guma, les, itd.
 
  • Podaljša življenjsko dobo kovin
  • Ščiti videz kroma
  • Neškodljiv za večino barv, plastiko in gumo
  • Ne vsebuje silikonov
  • Varen za okolje in uporabnika
 
 

 
Nevarno

Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25 %)
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H372 Škoduje preko osrednjega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.