0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Interior Paint - Notranja barva

Šifra: AK - 87420
Blagovna znamka: Akemi
Notranja barva AKEMI® je hitro sušeča 1-komponentna barva na osnovi nitro kombiniranih smol, posebej razvita za barvanje nove ali popravljene pločevine ter ostalih delov vozila ali strojev.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
14,40 €
Cena brez DDV:
11,80 €

Izdelek odlikujejo naslednje lastnosti:

 • Enostavna uporaba in dobra pretočnost
 • Visoka pokrivnost- visoka vsebnost trdne snovi
 • Hitro in dobro sušenje
 • Odpornost na vremenske vplive
 • Na voljo v 4 barvah RAL za zagotavljanje končnega izdelka OEM
 • Brez težkih kovin, svinca, kadmija ali kroma
 • Količina: 500 ml

Področje uporabe:

Notranja barva AKEMI® je bila posebej razvita za avtomobilski sektor za končno obdelavo popravljenih pločevin, kot so:

 • vratna krila
 • zadnja plošča
 • tla prtljažnika
 • notranja obloga
 • plošče
 • stranske in zadnje stene
 • A – stebrički
 • blatniki nosilci
 • stranski elementi
 • nosilci agregatov

Notranja barva je prav tako primerna za uporabo v strojništvu in jeklenih konstrukcijah, kot strojna barva ali popravilo laka.

Tehnični list

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Nevarno

Vsebuje: Aceton

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.