0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Textured Plastic Paint Spray - Teksturna barva v spreju

Šifra: AK - 87864
Blagovna znamka: Akemi
Eno komponentna teksturna barva za obnovitev originalne teksture na odbijačih in številnih plastičnih delih.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
26,17 €
Cena brez DDV:
21,45 €

Eno komponentna teksturna barva za obnovitev originalne teksture na odbijačih in številnih plastičnih delih. 

  • posnema zaključek OEM 
  • 2 različna nastavka za ujemanje z originalno teksturo
  • na voljo v dveh barvah
  • odlična prekrivnost
  • se hitro suši 
  • odporna na vremenske vplive

Zasnovana za ponovno teksturiranje plastike po popravilu plastike na avtomobilskih delih, kot so dbijači, stranske letve, ohišja ogledal, sredinskd konzold, obloge,  armaturne plošče, itd.

 

 

Nevarno
Vsebuje: Etil acetat; n-Butil acetat; Aceton; 2-Metoksi-1-metiletil acetat
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje 4-morpholinecarbaldehyde. Lahko povzroči alergijski odziv. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.