0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Wheel Spray Silver - Razpršilo za obnovo avtomobilskih platišč

Šifra: KWS - 86519
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Srebrna barva na osnovi akrila za obnovo avtomobilskih platišč in pokrovov.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,04 €
Cena brez DDV:
13,15 €
Srebrna barva na osnovi akrila za obnovo avtomobilskih platišč in pokrovov.
 
  • Odporna na olja in goriva
  • Zaščita pred poškodbami, ki jih povzroči kamenje
  • Odlično prekriva jeklo, aluminij, najlon in večino plastik
 
 

 
Nevarno

Vsebuje: aceton n-Butil acetat
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.