0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Rubber Underbody Coating - Zunanja zaščitna masa

Šifra: AK - 90017
Blagovna znamka: Akemi
Rubber Underbody Coating je zaščita za karoserije pred kamenjem na osnovi alkida, ki se hitro suši in omogoča hitro barvanje. Rubber Underbody Coating deluje kot zaščita po popravilu karoserije in daje odlično teksturo, kar omogoča lažje usklajevanje z zaključki OEM na pragovih, ploščah pod vrati, sprednjih in zadnjih ploščah.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Barva

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
23,55 €
Cena brez DDV:
19,30 €

Značilnosti in prednosti izdelka so naslednje:

 • Zelo dobra pokritost premaza
 • Formula, ki prekrije znake varjenja in tesnila
 • Lahko se nanese preko tesnilnih mas
 • Združljiva z osnovnimi premazi na bazi topil in vode
 • Hitro barvanje
 • Lahko se posuši z infrardečo svetlobo
 • Primerna za peskanje
 • Visoka odpornost proti obrabi
 • Ščiti pred kamnitimi okruški, soljo, vlago in rjo
 • Pomaga pri izolaciji zvoka in vibracij
 • Črna formulacija se s staranjem ne obarva in ne posivi
 • Količina: 1 l

Območje uporabe:

Topcoat se običajno uporablja za zaščito vseh spodnjih površin in za poustvaritev zaključka OEM na večini vozil, kot so spodnji robovi vrat, pragovi ter sprednje in zadnje spodnje plošče.

 
 
 


 
 

Nevarno
Vsebuje: nafta (nafta), lahka, obdelana z vodikomH225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P260 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.